Projekty

Projekt FVE Lemfeld

Název FVE Lemfeld
Číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001990
Popis Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 26,1 kWp sloužící pro vlastní spotřebu objektu společnosti LEMFELD a syn, Vilémov, spol. s r.o. Díky využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
Zdroj dotace Dotace z Národního plánu obnovy
Komponenta 2.3 Přechod na čistší zdroje energie
Výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva