Textilní úvazky

Snadná manipulace, nepoškozují povrch přepravovaného nákladu. Práce pro lidi, kteří s nimi pracují, je příjemnější, než manipulování s lany nebo řetězy.

To jsou hlavní důvody, že si v logistice našly svoje místo a postupně nahrazují kovové prostředky.

Osoby pracující s těmito prostředky musí být odborně proškoleny.

Ke všem výrobkům dodáváme detailní návody k použití.