Slackline

Slackline

Slackline slouží k tréninku udržování rovnováhy. Upněte popruh mezi dva pevné body (nejlépe stromy) a zkoušejte se udržet na popruhu co nejdéle! Používejte jen v souladu s dodaným návodem k použití!